ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Brīvpilsēta (вольный город, city state, free city)

- neatkarīgs veidojums ar visiem administratīviem atribūtiem, ko veido pilsēta un tai piegulošās teritorijas. Jēdziens radies vēl Senajā Grieķijā (šādas pilsētas sauca par polisēm) un bija īpaši izplatīts Viduslaikos, kad brīvpilsētas bija neatkarīgas no vietējiem feodāļiem un bija pakļautas tieši centrālajai varai.
Rīga baudīja brīvpilsētas statusu 20 gadus – periodā no Livonijas sabrukuma 1561. gada līdz nonākšanai Polijas varā 1581. gadā.

1. attēlā - "brīvpilsēta Regensburga", ilustrācija no Georga Brauna un Fransa Hogenberga "Civitates Orbis Terrarum", 1572.g.

2. attēlā - bruņinieks Rolands, brīvpilsētas simbols.