ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Bruņniecība, bruņnieciskums (рыцарство, knighthood, chivalry)

- pie muižnieku kārtas piederošie vīrieši viduslaikos, kas par savu darbības lauku izvēlējušies militāro karjeru un vismaz formāli seko noteiktām uzvedības normām un tradīcijām, starp kurām ir uzticība un kalpošana Dievam, Dāmai un senjoram.
Latvijas teritorijā bruņniecības jēdziens bija saglabājies (tāpat kā pārejā Baltijā) ievērojami ilgāk nekā pārējās Eiropas teritorijā, pastāvot baltvācu muižniecības kārtai, kas ilgstoši (faktiski līdz pat XX gadsimta sākumam) paturēja savas privilēģijas.

1. attēlā - Albrehts Dīrers "Bruņinieks uz zirga", 1495.g.

2. attēlā - K.Hūna “Bruņinieka portrets”, apm. 1870.g., LNNM.