ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

"Rīgas mākslinieku grupa" (Рижская группа художников, Riga painters group)

- bija mākslinieku biedrība Latvijā, kas aktīvi darbojās Rīgā no 1920. līdz 1938. gadam.Tā bija viena no aktīvākajām Latvijas pirmās brīvvalsts laika mākslinieku grupām, kas vietējā mākslas dzīvē iedibināja Latvijā modernisma tradīcijas. Ar Rīgas mākslinieku grupas praksi tiek saistīts arī skaļākais uzskatu un paaudžu konflikts Latvijas mākslas vēsturē, ko veicināja dažu "klasiķu" neiecietība un pašu jauno mākslinieku uzdrīkstēšanās, kas mazas un nedaudz provinciālās valsts iekšienē likās pārmērīgi drosmīga. Grupa izveidojās no jauno mākslinieku pulciņa "Zaļā puķe" (1914-1915). Grupas dalībnieki īpaši interesējās par Rietumeiropas moderno mākslu un tās virzieniem. Pulciņa mākslinieki ar nosaukumu "Ekspresionistu grupa" 1919. gadā piedalījās retrospektīvajā izstādē Latviešu māksla, bet tā kā šis nosaukums pilnībā neatbilda grupas dalībnieku daiļrades ievirzei, 1920.gadā "Ekspresionistu grupa" tiek pārdēvēta par "Rīgas mākslinieku grupu".
Par vēl vienu mākslinieku grupu, kuras darbība arī beidzās 1938, gadā, un ilga desmit gadus, kļuva "Rīgas grafiķu biedrība".

1. attēlā - Valdemārs Tone "Pie loga", 1932.g., LNMM kolekcija.

2. attēlā - Rīgas mākslinieku grupa jubilejas izstādē 1930.gadā, priekšplānā sēž: Jānis Liepiņš, Oto Skulme, stāv: Niklāvs Strunke. 2. rinda no kreisās: Uga Skulme, Erasts Šveics, Konrāds Ubāns, Valdemārs Tone, Jānis Cielavs, Leo Svemps, fotografējis Romāns Suta, no R.Sutas un T.Beļcovas memoriālā muzeja Rīgā.