ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Dievība (божество, deity, divinity)

- mītiska būtne pagānu vai daudzdievību (politeisma) kultā, kas ir apveltīta ar pārdabiskām spējām, nosacīti var būt gan vīrietis, gan sieviete, gan iedomātais tēls. Senajā vāzes apgleznojumā, ko kopējis XIX gadsimta mākslinieks enciklopēdijai, attēlotas tieši "otrās šķiras" dievību - Hēbes, jaunības dievietes un dievu sūtnes - un Hērakla (pusdieva, proti Zeva un mirstīgās sievietes dēla) kāzas Olimpā.
Būtībā senlatviešu Panteonā ir pārstāvētas tieši dievības nevis dievi, turklāt pat vārdam Dievs latviešu teikās un pasakās drīzāk atbilst dievības loma. Tāpat Laima, Māra un Dēkla ir likteņa dievības.

1. attēlā - Volfgangs Rīgers - "Hēbes un Hērakla kāzas", zīmējums - kopija no Apūliešu vāzes, publicēts: Wilhelm Heinrich Roscher: Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. v. 1,2., p. 1870

2. attēlā - nezināms autors dekoratīvā dievību grupa (uz ēdamgalda), baltais biskvīts, no Rundāles pils ēdamzāles.