ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Domskolas (Домские школы, Cathedral schools)

- viduslaikos īpašas mācību iestādes pie dombaznīcām, dažas no kurām vēlāk kļuvušas par universitātēm. Tās atradās bīskapu uzraudzībā un mācītu garīdznieku vadībā. Sauktas arī par latīņu skolām, jo mācības notika latīņu valodā.
Rīgas Domskola izveidota reizē ar pašu katedrāli un klosteri 1211.gadā, būdama senākā mācību iestāde Livonijā; vēlāk pārveidota par Rīgas rātes Domskolu (pēc Reformācijas), akadēmisko ģimnāziju un beidzot – par apriņķa skolu. Skola slavena ar to, ka XIX gadsimta beigās par tās skolotāju strādājis izcilais Apgaismības laika filozofs J.H. Herders. Rīgas Domskola jau kopš XVI gadsimta allž izcēlusi skaistu dziedāšanu (zēnu korus), un šī tradīcija turpinās arī mūsdienās.

1. attēlā - "Piligrimu skola" Vinčesteras katedrāles kora skola - zēnu sākumskola, dibināta apm. 676.g., Vinčestera, Hempšīra, Anglija.

2. attēlā - Domskola mūsdienās.