ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Enciklopēdija (энциклопедия, encyclopaedia)

- zinātnisko un citu izzinošo izdevumu veids, kas satur uz dažādām nozarēm attiecināmo informāciju, turklāt tā ir sakārtota attiecīgā nacionālā alfabēta kārtībā. Enciklopēdijas pastāv apmēram divus gadu tūkstošus un vecāko no tām sarakstīja Plīnijs Vecākais 77.g. Modernās enciklopēdijas izauga no vārdnīcām XVII gadsimta laikā. Pirmā plašam iedzīvotāju slānim domātā enciklopēdija tika veidota Apgaismības laikmetā Francijā (D.Didro idejas par tautas izglītošanas nepieciešamību iemiesojums). Vēlāk radās virkne slaveno enciklopēdiju- Britu enciklopēdija, Itāļu enciklopēdija, franču Laruss, vācu Brokhauzs un Efrons u.t.t. Mūsdienās par modernāko enciklopēdiju kļuvusi elektroniskā daudzvalodīgā Vikipēdija.
Pirmās Republikas laikā par Enciklopēdiju kļuva konversācijas vārdnīca, ko sāka izdot 20.gs. 30. gados, bet nepaguva nobeigt. Parasti enciklopēdiju veido šķirkļi, kuru sastādīšanai pieaicina speciālistus. Faktiski par pirmo latviski sarakstīto enciklopēdiju varētu uzskatīt Gotharda Gotfrīda Stendera, saukta par Veco Stenderu (rakstnieka,valodnieka, vācu tautības mācītāja), pirmo populārzinātnisko grāmatu latviešu valodā (1774. gads) par dažādiem zinātņu un ceļojumu jautājumiem. Pēc satura izklāsta veida tā bija pirmā zemniekiem domātā enciklopēdija Eiropā.

1. attēlā - Luī Mišels van Loo "Denī Didro", 1767.g

2. attēlā - Gothards Frīdrihs Stenders (Jaņa Rozentāla RLB pasūtījuma gleznas reprodukcija, 1896, autors nezināms).