ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Erceņģelis (архангел, archangel)

- augstākā ranga eņģeļi atbilstoši vairākām monoteisma reliģijām, proti, jūdaismam, kristietībai un islāmam. Erceņģeļu skaits reliģijās atšķiras, kristietībā slavenākie (un biežāk attēlotie) ir Mihails (Miķelis), Gābriels un Rafaēls. Gābrielu mākslā tradicionāli attēlo sižetos ar Pasludināšanu, kur viņam rokas ir lilijas zieds, bet Miķeli – ar zobenu rokās izraidot grēkā kritušos Ādamu un Ievu no paradīzes vai arī ar šķēpu, cīnoties pret čūsku, kura iemieso Ļauno Garu. Tādēļ attēlos dažkārt Miķelis atšķiras no svētā Jura tikai ar spārniem.
Latvijā oriģinālās Viduslaiku svēto un eņģeļu statujas nav saglabājušās, jo tās tika iznīcinātas Reformācijas gaitā reizē ar krāsainajām vitrāžām un greznām svētbildēm. Līdz ar to mums jāiztiek ar pilsētas dekorēšanai izmantotiem erceņģeļiem no betona.

1. attēlā - erceņģelis Miķelis no sv.Miķeļa un sv.Gudulas katedrāles Briselē.

2. attēlā - erceņģelis MIķelis uz mājas ārsienas pretī vecās Ģertrūdes baznīcai.