ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Baltijas (arī Baltikas) skolotāju seminārs Kuldīgā

- dibināts cariskajā Krievijā1886.gadā kā mācību iestāde pagastskolu un draudžu skolu skolotāju sagatavošanai no 16-gadīgiem jauniešiem. Mācības notika pārsvarā krieviski, tikai dažas stundas notika latviešu vai igauņu valodā. Tā bija pareizticīgā mācību iestāde, un to absolvējuši vairākas latviešu izcelsmes slavenības, tai skaitā Vilis Plūdonis. Mācības un dzīve bija bezmaksas, pēc semināra beigšanas varēja stāties augstskolā.
Semināra ēka ir saglabājusies un pašlaik tur darbojas Tehnoloģijas un tūrisma profesionālā vidusskola. Bijušā semināra dārzā patlaban iekārtots Ģimeņu parks un tā izdaiļošanai notiek speciāli sponsētie plenēri ar koka dārza skulptūru izgatavošanu.

1. attēlā - Kuldīgas skolotāju semināra ēka mūsdienās, būvēta 1878.-1879.g.

2. attēlā - koka skulptūras no Kuldīgas atpūtas parka ģimenei.