ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Funkcionālisms, arī konstruktīvisms (функционализм или конструктивизм, functionalism, constructionism)

- XX gadsimta sākuma modernais arhitektūras stils, galvenokārt saistīts ar rūpniecības attīstību, kam raksturīga celtnes ārējā izskata nosacītība atkarībā no tās konstrukcijas un iekšējā plānojuma. Īpaši polpulārs administratīvo ēku celtniecībā - bankas, korporāciju pārvaldes, aizdevumu kases, galveno pastu ēkas.
Rīgā viena no pirmajām un spožākajām funkcionālisma celtnēm ir VEF administratīvais korpuss Brīvības ielā, ko rotā Jupitera statuja, arī pārējās bijušās elektromehāniskās rūpnīcas Unions ēkas atbilst funkcionālisma prasībām. Tēlotajā mākslā konstruktīvisma ietekmi jūt L.Liberta agrīnajos darbos.

1. attēlā - Vīnes pasta krājkases ēka (tagad- muzejs), arhitekts Otto Vāgners, XX gs. sākums.

2. attēlā - ēka ar VEFa reklāmas torni un pulksteni, būvēta 1912.gadā, arhitekts P.Bērenss.