ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Golgāta, Kalvārija (Голгофа, Golgotha) Sk. Kristus ciešanas