ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Grafika (графика, graphic art, graphics)

- viens no tēlotājas mākslas veidiem, kura galvenie līdzekļi ir līnija un gaismēnas, proti, vienkrāsains attēls; pastāv stājgrafika (patstāvīgie darbi, kas uztverami bez apkārtējās vides, karikatūra, lietišķā grafika). Par grafiku sauc arī prezentāciju uz kādas virsmas, sienas, audekla, datora ekrāna, tā mēdz būt arī fotogrāfijas, diagrammas, ģeometrisko figūru izskatā. Māksliniekus, kas strādā grafikas tehnikā, sauc par grafiķiem.
Latvijā pazīstamākā bija Rīgas grafiķu biedrība (darbojusies no 1928. līdz 1938. gadam), darbību prezentēja kā kopīgās izstādes līdz 1934. gadam. Grupā bija pārstāvēti dažādu tautību pārstāvji (Vidbergs, Suta, Beļcova. Antonovs, Frīdlenders u.c.). 2008. gada rudenī Valsts mākslas muzejā notika grupas dibināšanas 80. gadadienai veltīta izstāde.

1. attēlā - Staņislavs Maslovskis "Zirgi stallī", apm. 1875.g., zīmējums uz papīra, Varšavas Nacionālais muzejs.

2. attēlā - A.Baušķenieks "7. zīmējums", 1946.-1948.g., no autora personīgās kolekcijas.