ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Gūtenberga Bībele (Библия Гутенберга, Gutenberg Bible)

- pirmais Bībeles drukātais izdevums, kas parādījies Vācijas pilsētā Maincā starp 1452- 1455. gadu un kļuva par pirmo lielu jaunas tehnoloģijas – grāmatu drukāšanas – praktisko un augstvērtīgu apliecinājumu. Līdz mūsdienām saglabājušies tikai 42 pirmā izdevuma eksemplāri, no tiem pilnīgi veseli- 21.
Patlaban Maincā funkcionē Grāmatzinību institūts, kurā studē arī daži jaunieši no Latvijas. Tā, Katarīna Baumane veic tur pētījumu “No Gūtenberga Bībeles līdz e-grāmatai”.

1. attēlā - vitrīna Gūtenberga bībeli ASV kongresa bibliotēkā, 1944.g.

2. attēlā - Radīšanas grāmatas sākums no Berlīnes Valsts bibliotēkas Gūtenberga bībeles eksemplāra.