ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Izkārtne (вывеска, signboard)

- gleznota, speciāli veidota vai grebtā (no kokā vai kāda cita materiāla) zīme, ar kuras palīdzību izceļ veikala, kroga, vai kāda cita iestādījuma darbīvas virzienu, piesaistot garāmgājēja uzmanību. Senajā Ēģiptē un Romā izkārtnes veidotas no akmens vai terakotas. Vairāki izkārtnes veidi attēloja nodarbošanos tieši (stilizēts zābaks virs kurpnieka veikala, kliņģeris - virs maiznīcas u.c.). Dažas izkārtnes, savukārt, bija simboliskas - piemēram, augļotāja iestādījumu apzīmēja ar trim bumbām. Izkārtnes gleznošana Viduslaikos bieži vien kļuva par mākslinieka pirmo soli uz atpazīstamību un kārtīgu honorāru, un vēlāk no dažām no tām pat radās preču zīmes vai leibli. Vairāku pilsētu vēstures muzeji rūpīgi kolekcionē un izstāda vecās izkārtnes, kuras kalpo par uzskatāmu civilizācijas attīstības liecību.
Arī Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzejs piedāvā apmeklētājiem iepazīties ar izkārtņu daudzveidību laika gaitā. Jāpiezīmē, ka gleznotās izkārnes saglabājušās vissliktāk, no koka grebtās ir ķirmju sagrauztas un vislabākā stāvoklī ir kalumi. Dažas vecās izkārtnes tiek izmantotas arī tagad, jo tās piešķir vecpilsētu ielām senatnes kolorītu.

1. attēlā - senlaicīga izkārtne Monpeljē pilsētā, Francijas dienvidos.

2. attēlā - mucenieku darbnīcas izkārtne (XIX gs. sākums) no Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzeja kolekcijas.