ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Celibāts (целибат, celibacy)

- atteikšanās no seksuālajiem sakariem, bezlaulības vai šķīstības solījums; tam tika pakļauta visa katoļu garīdzniecība (ne tikai mūki) - atšķirībā no pareizticības, kur izšķir "balto" garīdzniecību ar tiesībām precēties, un mūkus.
Latvijā celibāts attiecināms tikai uz katoļu mācītājiem, turklāt šajā jomā jau labu laiku risinās diskusijas. Luterticībā un pareizticībā celibāta nav, pastāv tikai daži ierobežojumi. Piemēram, pareizticīgie mācītāji nedrīkst atkārtoti stāties laulībā gadījumā, ja sieva no tiem aizgājusi.

1. attēlā - katoļu priesteri Romā.

2. attēlā - Lutera interpretācija Pāvila vēstulei korintiešiem (celibāta kritika), 1523.g.