ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Interpretācija (интерпретация, interpretation)

- radošs mākslas darba izpildījums, kad izpildītājs piedāvā savu darba skaidrojumu; mēģinājums izskaidrot esošo dokumentu, vēsturisku faktu vai liecību, meklējot tajā apslēpto nojēgu. Interpretācijas mēdz savā starpā konfliktēt, jo tām allaž ir subjektīvs raksturs. Tā, flāmu gleznotājs Krānahs savu preferenču garā interpretē slaveno sižetu par strīdus ābolu.
Latvijas vēsturē pie spilgtākiem interpretāciju konfliktiem pieder 1905. gada revolūcijas notikumi, Sarkanie Strēlnieki un II Pasaules kara leģionāri. A.Baušķenieks piedāvā pazīstamā krievu gleznotāja Vasņecova sižeta par trim senslāvu spēkavīriem moderno interpretāciju, saglabājot gleznas kompozīciju.

1. attēlā - L.Krānahs Vecākais „Parīda tiesa”, 1530.g., SentLui Mākslas muzejs, Misuri, ASV.

2. attēlā - Auseklis Baušķenieks "Trīs tūristi", 1984.g., privātīpašums.