ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Jānis Kristītājs (Иоанн Креститель, John the Baptist)

- jūdu sludinātājs (arī pravietis), vēlāk svētais kristietībā. Pareģoja Kristus atnākšanu un vēlāk arī kristīja Jēzu Jordanas upē. Viena no svarīgākām reliģiskajām personām kristietībā, islamā un vēl dažās Austrumu konfesijās, kurās Jānis Kristītājs tiek uzskatīts par pravieti. Vairumā gadījumu tiek attēlots kā bārdains askēts zvērādās (pieaudzis) vai kā Kristus vienaudzis- puišelis un arī radinieks- gleznās par Kristus bērnību, allaž tiek attēlots turot krustu rokās atpazīšanai. Atbilstoši Jaunajai Derībai, gājis bojā mocekļa nāvē, viņam nocirta galvu, pēc jūdu valdnieka Heroda pavēles, tā pameitas Salomē mudināta.
Vecrīgā viena no skaistākajām sakrālajām celtnēm ir tieši Jāņa baznīca (atrodas pretī Pētera baznīcai un blakus Jāņa sētai). Uzcelta 1297. gadā, pārbūvēta pēc 1500.gada. Tās iekšpuse lepojas ar “zvaigžņu velvēm”, bet ārpuse- ar vienīgo pakāpju zelmini un divām 16. gs. skulptūrām, kuru oriģināli ir cietuši laika gaitā. Viena no tām ir tieši Jānis Kristītājs, ko atjaunojis 1926. gadā tēlnieks K. Rončevskis, bet patlaban redzamā skulptūra ir Rončevska darba kopija.

1. attēlā - Andrea del Sarto "Jānis Kristītājs", 1528.g.

2. attēlā - Konstanīins Rančevskis "Jānis Kristītājs", Jāņa baznīcas altāra apsīdas 1926.gada skulptūras kopija, Vecrīga