ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Kapela (капелла, часовня, chapel)

- neliela baznīca (telpa) vai arī lielās baznīcas daļa dievkalpojumiem, lūgšanām vai relikviju uzglabāšanai katoļticībā vai anglikāņu baznīcā; arī neliels mūziķu kolektīvs dziedāšanai speciālajās telpās. Katedrālēs ar starpsienām un kolonnām atdalītas kapelas parasti veltītas vai nu kādam svētajam, vai nu ir augsti dzimušās ģimenes īpašums. Viena no slavenākajām kapelām pasaulē atrodas Florencē un veltīta Toskānijas lielhercogiem Mediči. Kapelas iekšpusē atrodas virkne pieminekļu, kurus šīs dzimtas prinčiem veidojis pats Mikelandželo. Tas ir izcils arhitektu, tēlnieku un augstmaņu sadarbības rezultāts.
Arī latviešu tradīcijā šis vārds ir uztverams divējādi. Tā, vairākām Rīgas Doma baznīcas kapelām ir piešķirts nosaukums atbilstoši kādai slavenai vācbaltu muižnieku dzimtai, kuras vapeņi vai kādas citas pazīšanas zīmes attēlotas tās sienās vai veidotas kā tematiskā vitrāža. Piemēram, Tīzenhauzenu kapela baznīcā ievērojama ar to, ka tās vitrāžā attēlots Livonijas veltījums Vācijas bruņniecībai, kurai šī dzimta piederēja.

1. attēlā - Mediči kapela Florencē, XV, XVI, XVII gs., daļa no San Lorenco bazilikas.

2. attēlā - arhibīskapa Jāņa Pommera kapela, līdz kanonizācijai kalpojusi par kapliču.