ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Kapitelis (капитель, capital, chapiter, cap) latīņu: caput

- vertikālu balstu (kolonnas, pilastra) vainagojums (pēc kapiteļa arhitektoniskā risinājuma var noteikt balsta orderi). Vārds atvasināts no latīņu galvas nosaukuma. Kapitelis var būt gluds, veidots ar volūtām, rotāts ar dažādām lapu kombinācijām un pat ar stilizētu dzīvnieku galvām. Visumā kapiteļi tika veidoti atbilstoši valdošajam stilam un pasūtītāja gaumei, kā arī materiāla pieejamībai. Mūsdienās bieži vien par kādreizējās celtnes un tās kolonnu izskatu liecina tieši saglabājušies kapiteļi, piemēram, romiešu Forumā.
Latvijas arhitektūrā kapiteļu dažādība saistīta ar historicisma, īpaši neoklasicisma stilā celtajām ēkām. Ir arī kapiteļi, kuru stils ir visai eklektisks ar nacionāliem elementiem, augiem un pat čiekuriem. Attēlā redzamais joniskais kapitelis var lieliski noderēt par modeli, kaut gan viņa izcelšanās ir neskaidra.

1. attēlā - kapitelis no Adriāna mauzoleja stūra pilastra, baltais marmors, m.ē II gadsimta 3.-4. desmitgade, Svētā gara pils - muzejs, Roma.

2. attēlā - joniešu ordera kapiteļa paraugs pie LU ēkas, Rīga.