ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Karma (карма, karma)

- indiešu filozofijā un reliģijā cilvēka dzīves darbības seku kopums, kas uzlabo vai pasliktina viņa nākamās dzīves veidola iespējas, proti, vai tu pacelsies uz augstāku attīstības pakāpienu, vai, gluži otrādi, kritīsi zemāk. To var Rietumu filozofijas garā skaidrot kā cēloņu un seku principu. Karmas likumu koncepts atrodams jau Vēdu astroloģijā. Karma esot simbols, kas izsaka noslēpumaino Providences spēku – vismaz tā apgalvo arī mūsdienu portāli. Turklāt nozīme esot ne tikai cilvēka darbiem, bet arī domām. Šādā veidā tiek skaidrotas arī cilvēka pašreizējās dzīves nelaimes un slimības - viņš izpērkot savas iepriekšējās eksistences kļūdas.
Nezinātājam par karmu īsi varētu teikt tā: viss mūsu darītais un nodarītais atgriežas atpakaļ jeb – latviešiem ierastāk – "ko sēsi, to pļausi" un "kā mežā sauc, tā atskan". Šķiet, līdzīgs sakāmvārds sastopams visu tautu kultūrās, arī tajās, kurās karmas jēdziens neeksistē. Mūsdienu Latvijā teorijas par karmām un čakrām kļuvušas visai populāras. Būtībā šeit Austrumu reliģijām un kristietībai attiecībā uz to, ka katram būtu jāizdzīvo savu darbību sekas, nekādu pretrunu nav. Kaut gan jautājums par to, vai cilvēka rīcības sekas ir jūtamas arī nākamajās paaudzēs, ir visai strīdīgs. Attēlotais Dzīves Ritenis ar sešām"valstībām" budismā tiek saukts par Bhavačakru.

1. attēlā - Karmas simbols- bezgalīgais mezgls.

2. attēlā - Tapšanas ritenis (Wheel of Becoming) vai Bhavačakra - tradicionāls tibetiešu budisma gleznojums