ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Akropole (Акрополь, The Acropolis) sengrieķu: Ἀκρόπολις

- senatnes citadele, kas tika izvietota klinšainā kalna virsotnē pāri Senajām Atēnām, un kur joprojām saglabājušās vairāku augstvērtīgu antīko celtņu drupas - izcili arhitektūras pieminekļi, starp kuriem slavenākais ir Partenons. Vārds "akropole" ir grieķu izcelsmes saliktenis (akros - mala, galotne; polis - pilsēta). Kaut arī vairākās citās Senās Grieķijas pilsētās bijušas savas akropoles, tieši šī, Atēnu tuvumā esošā, liecina par to, kā Perikla laikmetā (495.-429.gg p.m.ē.), notika koordinēta kalna apbūve, kurā, neskaitot Partenonu, saglabājušies vairāki tempļi.
Rīgā paredzēta daudzfunkcionālā centra "Akropole" apbūve starp Maskavas ielu, Slāvu ielu un Slavu ielas satiksmes pārvadu pār dzelzceļu (2015.gada projekts). Pēc projektētāju domām, tas palīdzēs saglabāt Latgales priekšpilsētas vēsturiski industriālo mantojumu, jo projekta realizācijas vietā agrāk atradās slavenā Kuzņecova porcelāna fabrika. Teorētiski, savukārt, par zināmu vēsturiskās Akropoles līdzinieku Latvijas teritorijā var uzskatīt pilskalnu.

1. attēlā - Leo fon Kence "Akropoles rekonstrukcija ar Areopagu priekšplānā", 1846.g.

2. attēlā - Atēnai un Poseidonam veltītais templis Akropolē, būvēts starp 426.-420.g. p.m.ē.