ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Krusta velve (крестовые своды, cross vault)

- pārseguma forma, kas rodas, divas pusaploces velves sakrustojot; romānikas baznīcas pārseguma modulis vai elements.
Krusta velves sastopamas visās viduslaikos celtajās baznīcās Latvijas teritorijā, tai skaitā arī krusta ejās. Senākās romāņu stila krusta velves saglabājušās pirmās Zobenbrāļu pils atliekās Jāņa sētā un patlaban nav pieejamas, toties Doma baznīcas centrālās ejas gotiskās krusta velves ir ļoti labi saskatāmas.

1. attēlā - Svētās Marijas baznīcas eja, XIII gs., Abrucco, Itālijā.

2. attēlā - krusta velves Rīgas Domā, XIII-XV gs, pēc atjaunošanas XIX gs. beigās.