ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Laicīgā arhitektūra (светская архитектура, secular architecture)

- laicīgās arhitektūras jēdzienā ietilpst visas tās celtnes, kurām nav sakrālais, proti, ar reliģiju saistītais, raksturs – dzīvojamās un sabiedriskās ēkas (slimnīcas, mācību iestādes, tiesībsargājošās, militārās un pārvaldes institūcijas), celtnes, kas nodrošina iedzīvotājus ar visāda veida pakalpojumiem (ūdenstorņi, spēkstacijas, noliktavas, transporta mezgli u.c.) Arī triumfa arkas, uzvaras obeliski un memoriāli attiecināmi uz laicīgās arhitektūras pieminekļiem.
Par Vecrīgas senākajiem laicīgās arhitektūras autentiskiem pieminekļiem var uzskatīt XV- XVI gadsimta noliktavas un dzīvojamās mājas.

1. attēlā - Ambergas pilsēts rāts, 1358.g. gotika.

2. attēlā - spīķeris Vecpilsētas ielā 10, celts apm. XVI gs., XIX gs. vēl funkcionēja kā linu tirgotāja noliktava.