ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Landtāgs (ландтаг, provincial assembly, state diet) vācu: Landtag

- pārstāvju sapulce vācu valodā runājošās valstīs, atsevišķās zemēs (pavalstīs) un provincēs. kā arī Ziemeļitālijā. Arī Lihtenšteinas parlaments. Landtāgam ir likumdošanas vara pārvaldāmajā teritorijā attiecībā uz problēmām, kas neietilpst kopīgajā valsts kompetencē, kurām ir reģionāls raksturs. Arī kārtu sapulce Vācijā un Livonijā Viduslaikos, suzerēna un tā vasaļu sapulce. Mūsdienās Vīnes Rāts ēka kalpo gan kā Pilsētas Dome, gan kā Landtāgs.
Kurzemes landtāgs (tā sastāvā bija bruņniecība un hercoga padomnieki) sācis darboties no 1561.g. un pulcējās samērā regulāri, sākumā pēc hercoga pavēles, vēlāk – regulāri, hercogam piedaloties. Risināja politiskos, saimnieciskos un savstarpējo strīdu jautājumus, nodarbojās ar likumdošanu. Paralēli darbojies arī Vidzemes landtāgs Krievijas impērijas ietvaros. Landtāgi likvidēti 1920. gadā vienlaikus ar bruņniecības privilēģiju pilnīgu atcelšanu. Savukārt, ēkā, kas kādreiz būvēta kā Vidzemes landtāgs, mūsdienās atrodas Latvijas Saeima.

1. attēlā - Vīnes rātsnams, 1883.g., arhitekts Frīdrihs fon Šmits, neogotika, Austrija.

2. attēlā - bijušais Vidzemes landtāgs (Bruņniecības nams), pašlaik Latvijas Republikas Saeima, eklektika, arhitekti R.Pflūgs un J.Baumanis, 1863.-1867.g.