ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Manipulācija (манипуляция, manipulation)

- roku vai vienas rokas kustība, veicot noteiktas darbības, vadot ierīces; sākotnēji – darbinot marionetes ļeļļu priekšnesumos. Mūsdienās – prasme viltīgi sagrozīt faktus, cenšoties panākt sev vēlamu rezultātu, piemēram, vēlēšanās. Cilvēku, kas to prot, sauc par manipulatoru. Vairāki mūsdienu rakstnieki, tai skaitā slavenā angļu autore Airisa Merdoka praktiski katrā savā romānā aplūko šādus manipulatorus, kuri rotaļājoties bojā citu cilvēku dzīves. Daudz bīstamākas ir manipulācijas ar pūļa apziņu, kuru rezultātā sākas slaktiņi, grautiņi un pat genocīds un Holokausts. Attēlā parādīta glezna, ar kuras palīdzību, manipulējot ar pūļa apziņu, kurināts kolonistu naids pret Angliju.
2006.gadā Latvijā iznākusi grāmata “Masu apziņas manipulācija”, kurā analizēta mediju darbība, mērķtiecīgi ietekmējot auditoriju sev vēlamajā virzienā. Arī Latvijas pagātnē manipilācijas ar pūļa apziņu izraisījušas bēdīgas sekas - sākot ar muižu dedzināšanu 1905. gada revolūcijas laikā (kad nodedzinātas 117 muižu kungu mājas) un līdz virknei apkaunojošo masu slepkavību II Pasaules kara periodā.

1. attēlā - 1770.gada viltojums, kurā attēlota nebijusi amerikāņu kolonistu apšaušana Bostonā.

2. attēlā - Allažu muižas kungu māja pēc 1905.gada dedzināšanas