ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Sabats (шабаш, Sabbath)

- Vecajā derībā un jūdaismā nedēļas atpūtas un dievkalpojuma diena, mums – sestdiena; ļauno garu sanāksme ar raganu piedalīšanos, izplatīts gan literatūras, gan tēlotājas mākslas (glezniecības) sižets. Ja sabatā piedalās pats Nelabais, to bieži vien attēlo kā āzi, jo, kā zināms, velnu varot atpazīt pēc āža kājas.
Šo nakti maijā, kad, atbilstoši viduslaiku ticējumiem, Vācijā uz Brokenas kalna notika raganu un velnu pulcēšanās ap savu pavēlnieku – Sātanu, sauca par Valpurģu nakti. Arī tradicionāli pavasara svētki naktī no 30.aprīļa uz 1. maiju Centrālajā un Ziemeļeiropā tiek atzīmēti ar uguņošanu un dejām. Mūsdienās, svinot Pasaku nakti Tērvetē, to sauc arī par Valpurģu nakti un "Visas raganas šai naktī dodas uz Tērveti".

1. attēlā - Hans Baldungs Grīns "Raganu sabats", 1508.g., grāmatas vāks.

2. attēlā - Francisko Goija "Raganu sabats", 1798.g.