ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Masonu zīmes (масонские знаки, Freemasonry symols)

- šīs zīmes galvenokārt, bet ne tikai, ir saistītas ar darbarīkiem, kurus izmanto mūrnieki (atbilstoši pašas biedrības nosaukumam), un starp tiem ir leņķis un kompass, lineāls, līmeņa mērītājs, mūrnieka ķelle. Katram simbolam vēl tiek piedēvēta īpaša nozīme un ar to saistītais tikums. Ļaudis, kas saista ar masoniem visas iespējamās nelaimes (tā ir sena iekšējā ienaidnieka meklēšanas tradīcija) spēj saskatīt "bīstamās" masonu zīmes itin visur- namu fasādēs, naudas zīmēs u.c.
Kādā avīzes "Diena" (2010.gada jūlijā) numurā publicēts J. Borga raksts, kurā apkopota informācija par masonu zīmēm Rīgas namos, lauku muižās un kapsētās ar secinājumu par to, cik liela rosība bijusi brīvmūrniekiem Latvijā. Rīgā izdevies sameklēt vairākus XIX gs.beigās- XX gadsimta sākumā celto namu fasādēs gan cirkuļus, gan trīsstūrus un kvadrātus ar mūrnieka ķelli dažādās kombinācijās, turklāt blakus šīm zīmēm sastopami arī Latvijai raksturīgo koku (ozolu, liepu, kļavu) lapas.

1. attēlā - Dītera Brigmana piemineklis skolotājam un apgaismotājam A.Distervegam Berlīnē ar atpazīstamām masonu zīmēm.

2. attēlā - masonu zīmes (cirkulis ar trīsstūri) uz mājas fasādes (Citadeles un Muitas ielu stūris).