ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Ansamblis (mūzikas) (музыкальный ансамбль, musical ensemble)

- divu vai vairāku mūziķu grupa, kas atskaņo instrumentālu vai vokālu skaņdarbu. Katra mūzikas stila ietvaros ansambļa dalībnieku skaits mainīgs un tas atkarīgs gan no dziesmu repertuāra, gan no skaņdarbu stila. Divu izpildītāju grupu sauc par duetu, trīs – par trio, četrus – par kvartetu. Mūziķis, kas uzstājas viens, atskaņo, dzied vai dejo solo.
Latvijā ir virkne populāru mūzikas ansambļu, starp tiem senās un populārās mūzikas ansambļi, kā arī folkloras ansambļi, kurus dažkārt sauc arī par kopām.

1. attēlā - irāņu mūzikas ansamblis, 1886.g.

2. attēlā - folkloras ansamblis festivāla “Baltica” ietvaros Vecrīgā.