ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Antablements (антаблемент, entablement)

- klasiskā ordera sistēmā vainagojošā horizontālā sastāvdaļa, ko balsta nesošo elementu sistēma- kolonnas vai pilastri. Ir gan ēkas, gan arī tās sastāvdaļu antablementi. Ārpus klasiskās arhitektūras izmanto reti.
Antablementi Latvijas celtnēs visbiežāk atrodami ēkās, kas saistītas ar kultūras iestādēm - teātriem, muzejiem, koncertzālēm, kuras attiecināmas uz pilastrus un kolonnas izmantojošiem arhitektūras stiliem - klasicismu, historismu ar klasicisma un vēlīnā baroka elementiem, kā arī ar Impērijas un eklektikas stilu. Arī Nacionālā teātra ēka (būvēta 1902.gadā kā Rīgas Otrais teātris), arhitekts A.Reinbergs, attiecināma uz eklektisma stilu un satur tā dažādus elementus, tai skaitā klasisko orderu sistēmu vainagojošo sastāvdaļu.

1. attēlā - žandarmērijas muzeja fasāde, doriešu ordera antablemets virs pilastriem un atsevišķi stāvošas kolonas ar Romas vilceni.

2. attēlā - Nacionālā teātra spārna fasādes antablements ar joniešu ordera elementiem virs pilastriem.