ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Neoekspresionisms (неоэкспрессионизм, neo-expressionism)

- XX gadsimta 70. gados ASV un dažās Eiropas valstīs, it īpaši Vācijā, radies virziens, ļoti personisks, ar agresiju un niknumu piesātināts. Šo stilu saista ar vēlīno modernismu vai arī post-modernismu. Teorētiķi uzskata, ka stils radies kā reakcija uz konceptuālo mākslu un minimālismu. Daži neo-ekspresionisti pat atgriezušies pie lielākas reālo modeļu atpazīstamības, kaut gan citiem līdz šai atpazīstamībai jātiek caur skatītāja izkopto fantāziju, tālab viņi sevi dažkārt dēvē par abstraktiem ekspresionistiem. Pazīstamākie mākslinieki Aurbahs, Frinks, Kīfers, Gross.
Starp mūsdienu latviešu gleznotājiem neo-ekspresionistiem, kuriem raksturīga spraiga un emocionāli piesātināta, nedaudz skatītāju šokējoša gleznošana maniere, abstraktajiem ekspresionistiem sevi pats pieskaita Ivars Heinrihsons, LMA Vizuālās mākslas nodaļas vadītājs.

1. attēlā - Kevins Larmē "Čikāgas pludmale", 2005.g.

2. attēlā - Ivars Heinrihsons "Bez nosaukuma", 1991.g., LNMM kolekcija.