ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Perspektīva (перспектива, perspective)

- priekšmeta attēlojums plaknē (uz virsmas) atbilstoši telpas sakarību loģikai; skats, kas paveras no noteikta redzespunkta. Perspektīva pilsētas ielās sastopama kopš radās priekšstats par plānveida apbūvi - vai nu radiālu, vai arī tīklveida ar taisnām ielām. Viduslaiku apbūvē ielu perspektīva bija retums, kaut gan kādreiz, Senās Romas laikos, imperatori centās vismaz pilsētu centrus veidot pēc plāna un attiecīgi ar perspektīvu, par ko liecina kaut vai Pompeju drupu ielas. Perspektīva ir rados vārdam "prospekts", jo arī tas apzīmē taisnu un platu ielu.
Taisnas un platas Rīgā parādās XIX gadsimta otrajā pusē pēc Vecpilsētas mūru nojaukšanas, kad tiek izstrādāti pilsētas apbūves perspektīvie plāni un strauji aug materiāli nodrošināto pilsētas iedzīvotāju skaits. Sekojot tirdzniecības un rūpniecības uzplaukumam, sākas intensīva īres namu celtniecība un veidojas Jaunās Rīgas koptēls. Tā, Elizabetes ielas nami atrodas vienā un tai pašā attālumā no braucamās daļas, un arī to augstums tiktāl sakaņots, ka rada vienotu kopskatu.

1. attēlā - Barselonas 30-to gadu apbūves iela perspektīvā no krustojuma.

2. attēlā - viena no skaistākām Rīgas ielām (Elizabetes iela) perspektīvā no krustojuma ar Ausekļa ielu.