ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Portāls, parādes (портал парадный, portal parade) latīnu: porta

- arhitektoniski vai skulpturāli dekorēta durvju ailas apdare. Portālam piemīt īpaša psiholoģiskā funkcija - maksimāli izcelt iespaidu, ko rada ieeja telpā, pasvītrot šīs ieejas svinīgumu un nozīmi, radot apmeklētājā pat zināmu bijību un cieņu. Ir arī portāla definīcija, atbilstoši kurai tas atgādinot "atkārtotu vai ar arhitektūras līdzekļiuem izceltu un paplašinātu ieeju ēkā, kura it kā paāpeniski paplašinās ap centrālajām durvīm". Īpaši ievērojami ir barokālo baznīcu, cietokšņu un valdības (administratīvo) ēku portāli.
Latvijas arhitektūrā baznīcu efektīvākie portāli attiecināmi uz tiem dievnamiem, kuros bija bagātākas un lielākas draudzes, turklāt tām bija pieejami arī profesionālie būvmeistari. Līdz ar to viens no krāšņākajiem, ar skulptūrām un kolonnām dekorētais portāls atrodas Sv. Pētera baznīcā Vecrīgā, ko pie šīs gotiskās 13.-14. gadsimta baznīcas pārbūves laikā 17.gs. beigās izveidoja divi pilsētas galvenie būvmeistari Bindenšū un Jostens.

1. attēlā - barokāls portāls Ambergā, Sv.Mārtiņa baznīcā.

2. attēlā - Pētera baznīcas rietumu fasādes barokālais portāls, XVII gs, Rīga.