ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Apustulis (апостол, apostle)

- klejojošs sludinātājs agrīnajā kristietībā (Jaunajā Derībā); parasti piemin 12 apustuļus – Kristus tiešos mācekļus, kā teikts Lūkas evaņģēlijā; no tiem pazīstamākie ir Pēteris – pirmais māceklis un katoļu baznīcas pirmais bīskaps, Romas pāvestu priekštecis, un Pāvils – vēstījumu autors un kristietības teorētiķis, kuriem parasti tika veltītas baznīcas (slavenākā – sv. Pētera katedrāle Romā). Visus apustuļus kopā mākslinieki attēlo gleznā "Svētais vakarēdiens", kur starp mācekļiem ir arī nodevējs Jūda Iskariots.
Arī Rīgā ir gan Pētera baznīca, ko rotā visaugstākais tornis, gan bijusī pareizticīgā Pētera un Pāvila baznīca Citadelē, kur patlaban atrodas koncertzāle “Ave Sol”.

1. attēlā - Albrehts Dīrers "Četri apustuļi", 1526.g., Vecā pinakotēka, Minhene

2. attēlā - Pētera un Pāvila baznīca Rīgā, bijušās Citadeles teritorijā.