ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Advente, adventisms (адвент, адвентизм, advent, adventism,)

- Kristus dzimšanas gaidīšana, kurai Rietumu kristietībā sāk gatavoties četras nedēļas pirms ziemassvētkiem, katrā svētdienā (tās arī attiecīgi sauc) – speciālajā svečturī (dažkārt vainaga veidā) pakāpeniski aizdedzinot nedēļai atbilstošo sveču skaitu. Ar pirmo adventi baznīcā sākas jauns liturģiskais gads. Ar adventes vārdu saistīta arī protestantisma konfesija adventisms, kura sludina (gaida) Kristus otro atnākšanu Dieva tūkstošgadu valsti, pastaro tiesu.
Latvijā nedēļu pirms pirmās adventes atzīmē Mirušo piemiņas dienu, parasti novembra pēdējo svētdienu, tā ir Evaņģēliski luteriskās baznīcas tradīcija. Pēdējās desmitgadēs Adventes vainagu daudzveidība skatāma Ziemassvētku gadatirgos. Pirmo latviešu adventes draudzi 1896. gadā izveidoja bija Jānis Sproģis, latviešu izcelsmes adventistu mācītājs, kurš vienlaicīgi arī kristījās. PSRS laikā adventisms Latvijā tika apkarots un Dievnams Rīgā atdots atpakaļ Septītās dienas adventistiem tikai pēc neatkarības atgūšanas.

1. attēlā - Adventes vakara lūgšana, 2006.g., Sv. Marijas baznīca Grīnvilā, Dienvidkarolīnā, ASV.

2. attēlā - Adventistu baznīca Rīgā, Baznīcas ielā 12a.