ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Rostra, rostrālā kolonna (ростра, ростральная колонна, rostral column) latīņu: rostra

- sākotnēji apkalts, no ozolkoka darināts senlaicīga kuģa vai kara galeras priekšgals. Lai atzīmētu uzvaras, nogremdēto vai sagūstīto kuģu priekšgalus sāka uzstādīt uz augstām kolonnām, kuras tagad sauc par rostrālām kolonnām. Mūsdienās nelielas rostrālās kolonnas izmanto arī kā ielu laternu stabus. Vairākas rostras - laternas novietotas Parīzē slavenajā Konkordijas laukumā, un tā kā pārējā laukuma noformējumā ietilpst pasaules upēm veltītās strūklakas, rostras pilda dubulfunkciju. Mums tuvākās rostrālās kolonnas atrodas St. Pēterburgā pie Biržas ēkas Vasīlija salā.
Rīgā Rostrālo kolonnas motīvu ir izmantojusi 1975. gadā tēlniece Viktorija Pelše, veidojot kopā ar arhitektu Ivaru Strautmani savu Daugavas dekoratīvo vara kaluma mompozīciju, kura uzstādīta pie Rīgas Jūras ostas. Te simboliska Sievietes - Daugavas figūra, kas veiksmīgi iekļaujas ostas panorāmā un pacelta kuģu klājumu augstumā, novietota it kā senatnīgajā laivā.

1. attēlā - rostra ar romiešu galēru motīvu Romas Tautas laukumā.

2. attēlā - Viktorija Pelše "Daugava", 1975.g., Rīgas Jūras osta.