ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Rožukronis (четки, rosary) Latīņu: rosarium

- lūgšanas kreļļu virkne ar krustu tradicionālajā katoļticībā; to nolūks ir lūgšanas laikā atcerēties konkrētas Svēto rakstu epizodes, kā arī skaitīt, pārlasot krellītes, cik lūgšanas noskaitītas. Rožu kroā krellēm katoļticībā ir arī citi nosaukumi, kas saistīti ar īpaši svarīgām lūgšanām un attiecīgās pērlītes tiek izdalītas, lai lūdzējs pakavētos tieši pie Tēvreizes vai Jaunavai Marijai veltītas lūgšanas. Tieši ar Jaunavu Mariju un vēršanos pie tās saistīti dažu valdnieču portreti, kur krelles kalpo arī lūgšanai.
Latvijā lūgšanas krelles parasti ir stikla pērlītes un īpaši izplatītas Latgalē. Par mūsu izcilā teātra darbinieka Eduarda Smiļģa piederību katoļticībai kalpo viņa ģimenes lūgšanas krelles, kuras veidotas no krāsainiem akmentiņiem.

1. attēlā - mūsdienu anglikāņu lūgšanas krelles, 2006.g.

2. attēlā - Eduarda Smiļģa ģimenes lūgšanas krelles un krustiņi no Teātra muzeja kolekcijas.