ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Satīra (сатира, satire)

- literārs darbs (prozā, dramaturģijā vai dzejā), kurā krasi un indīgi apraksta sabiedrības netikumus, līdz ar to palīdzot tikt no tiem vaļā. Iespējama arī satīra tēlotājā mākslā, kad tā paredz notikuma vai personāža attēlošanu, nedaudz pārspīlējot vai vispārinot tā negatīvās iezīmes.
Latviešu literatūrā Rainis satīru un humoru apvieno savā sacerējumā “Mazie dunduri” (1887.g, “Pēteros”), kur apgalvo, ka šie dunduri “ kopā ar visiem priecīgiem badošiem kukaiņiem... metīsies virsū “Nopietnības pūķim”, kas pārsprāgs no smiekliem, bet paši turpinās radīt jaunus darbus”. Te domāts, ka nopietnība bieži vien apgrūtina progresu. Satīriski darbi glezniecībā mūsdienu latviešu mākslā ir samērā reti - atšķirībā no karikatūrām, bet Ivara Poikāna daiļradē tie ir pārstāvēti , gan diezgan drūmajā izpildījumā.

1. attēlā - Viljams Hogarts "Neilgi pēc kāzām" no sērijas "Modes laulības", 1745.g., Nacionālā Galerija, Londona.

2. attēlā - Ivars Poikāns "Aklie sportisti", 1988.g., kartons, eļļa, LNMM kolekcija.