ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Biedrība (общество, товарищество, voluntary association, union)

- cilvēku brīvprātīgi izveidota plašāka vai šaurāka grupa, ko vieno noturīgas attiecības, darbošanās, intereses, reliģiskie vai politiskie ticējumi, piederība kādai kārtai vai etniskajām saknēm, pat gaume. Kopš senatnes pazīstamas literātu, gleznotāju un mākslas cienītāju biedrības. Sīkākas biedrības sauc arī par pulciņiem. Biedrībā cilvēku uzskatu vienotībai nav jābūt tik stingrai kā brālībā. Mūsdienu biedrību jēdziens paplašināts arī ar biznesa aspektu - "biedrība ar ierobežotu atbildību". Pēdējā laikā tradicionālajām biedrībām pievienojušās arī eksotiskās - jogas cienītāju, ekologu un pat vēsturisko cīņu atdzimšanas biedrības. Biedrību daudzveidība liecina par nevalstisko organizāciju lomas pieaugumu mūsdienu sabiedrībā. Visai interesants biedrību darbības rezultāts ir piemineklis, ko par saviem līdzekļiem uzstādījuši Pasta baložu biedrības locekļi. Tas ir veltīts drosmīgajiem putniem, kuri Pirmā pasaules kara laikā nodrošinājuši sakarus franču armijai.
Vissenākā biedrība Latvijā ir Rīgas Latviešu biedrība. 1868. gadā latviešu inteliģences pārstāvju, uzņēmēju un tirgoņu dibinātā organizācija, kas aktīvi darbojusies līdz 1940. gadam (atjaunota 1989. gadā). Starp tās dibinātājiem bija ierēdnis B.Dīriķis, fabrikants R. Tomsons un pirmais profesionālais latviešu arhitekts J.F. Baumanis, arī pašreizējās ēkas projekta autors. Ēkas fasādi rotā J. Rozentāla gleznojums. Neoklasicisma stilā celtais piecstāvu nams, kura ieeju grezno pulēta sarkanā granīta kolonnas ar joniskiem kapiteļiem, tam piemīt arī tipisks jūgendstila elements - dekoratīvs panno, ko sarežģīta krāsaina cementa un mozaīkas ielikuma tehnikā veidojis J.Rozentāls. Alegoriski rādīti Skaistums, Spēks un Gudrība, kā arī Māksla, Zinātne, Rūpniecība un Lauksaimniecība. Biedrība visā savas pastāvēšanas laikā rīko ar tautas tradīcijām saistītus sabiedriskus pasākumus, atbalsta tautas kolektīvu darbību un nevairās arī no saimnieciskām aktivitātēm, jo lielas ēkas uzturēšanai pilsētas centrā ir nepieciešami ievērojami līdzekļi.

1. attēlā - "Baložiem ceļotājiem, kas krituši karā", 1936.g., Lilles citadele, Ziemeļfrancija.

2. attēlā - Rīgas Latviešu biedrības ēka, arhitekts J.F.Baumanis, būvēts 1869.g, atjaunots 1910.g.