ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Sirreālisms (сюрреализм, surrealism)

- pāri realitātei stāvošs, absolūtais reālisms, sākumā radies Francijā kā literārs virziens. Vēlāk glezniecībā izpaužas kā mākslinieka spontāni radušos tēlu atveidošana, zināma apziņas un fantāzijas plūsma. Darbi bieži radīti “uz apziņas un bezapziņas robežas”, tuvu Freida psihoanalīzei. Slavenākā un strīdīgākā personība – Salvators Dalī. Atbilstoši Dalī koncepcijai, izvēlētais fantāzijas objekts ir it kā neatkarīgs no savas situācijas, bet saplūst ar mākslinieka pašreizējo vēlmi šo objektu ievietot un aplūkot. Viens no mīļākajiem Dalī simboliem ir pulktenis, bet galvenais tēls- sieva Galā. Sirreālisma māksliniekus interesē “paralēlā gara pasaule”.
Latviešu glezniecībā pirmā šim virzienam pievērsusies XX gadsimta 80.-jos gados Maija Tabaka, mūsdienās – Diāna Adamaite un Ivars Poikāns, kas savos darbos izmanto arī Ausekļa Baušķenieka ironiju un interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.

1. attēlā - Salvadors Dalī "Narcisa pārvērtības", 1937., Modernā Teita galerija, Londona.

2. attēlā - I.Poikāns "Uz jauno krastu", 1994.g., no mākslinieka personālās izstādes "Rīgas galerijā" 2006.g.