ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Sonets (сонет, sonnet)

- lirisks dzejolis, kas sastāv no 14 rindām (parasti sadalīts divās trīsrindēs (tercās) un divās četrrindēs (kvartās). Parādījies 13. gs. pirmajā pusē. Pasaules literatūra par sonetu slavenākiem paraugiem uzskata Šekspīra un Petrarkas sonetus. Citās valodās (tai skaitā arī latviešu) šos izcilos sonetus parasti atdzejojuši vairāki dzejnieki. Eksistē arī “sonetu vainags”,kad katra soneta pēdēja rinda ir nākamā soneta pirmā.
Latviešu valodā pirmie oriģinālie soneti publicēti 17.gs. beigās (vācu mācītāja Johana Višmaņa sarakstīti), tiem pievērsies J. Alunāns, bet par sonetu meistaru tiek uzskatīts Rainis. XX gadsimta otrajā pusē latviski sonetus pārsvarā rakstīja trimdas dzejnieki. Latvijas Internetā 2010. gadā Parss publicējis savdabīgu sonetu vainagu Par Latviju.

1. attēlā - XV-XVI gs. ilustrēts Petrarkas soneta rokraksts.

2. attēlā - Ilze Kalvāne "Vidusjūras soneti", 2013.g., izstāde Kultūras pilī "Ziemeļblāzma".