ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Supermatisms (суперматизм, supermatism)

- abstraktās (bezpriekšmetu) mākslas paveids, kuras pārstāvji galvenokārt aizrāvušies ar vienkāršām ģeometriskām formām un to kombināciju, radies I Pasaules kara laikā Krievijā. Par dibinātāju un teorētiķi uzskata Kazimiru Malēviču ar viņa slaveno “Melno kvadrātu”.
Supermatisma ietekme jūtama Rīgā ražotā porcelāna apgleznojumos (arī Kuzņecova fabrikā), kur tāpat bieži izmantots ģeometriskais raksts. Gustavs Klucis savā "Sarkanajā burtnīcā" supermatisma raksturošanai izvēlējies šo savu, 1928.gada kompozīciju.

1. attēlā - Kazimirs Malēvičs "Supermatisms", 1916.g.

2. attēlā - Gustavs Klucis "Bez nosaukuma (supermatisms)", 1928.g.