ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Svētā Trīsvienība (Святая Троица, Holy Trinity)

- kristietības pamatjēdziens, atbilstoši kuram Dievs ir “trīs vienā”, proti, Dievs Tēvs, Dievs Dēls (Jēzus Kristus) un Dievs Svētais gars, ko parasti gleznās attēlo kā baltu balodi, dažkārt iekļaujot aplī. Vārds nozīmējot Dieva īstenību. Pareizticībā arī svētki, kuru svin 50.-tajā dienā pēc Lieldienām, kad Svētais Gars esot nolaidies pie apustuļiem, dažreiz saka, “esot izlijies pār apustuļiem”. Viena no slavenākām un senākajām krievu ikonām, kuras autors bija Andrejs Rubļovs, ir tieši simboliskā Trīsvienība. Tas ir ar temperu smalki apgleznots dēlis, un ikonas centrs ir biķieris, kuru svētī Trīsvienību simbolizējušie trīs eņģeļi (atbilstoši Bībeles stāstījumam). Kā tas ir pieņemts Bizantijas mākslā, eņģeli ir "mūžību vērojošie" un statiski.
Ttīsvienību latviski sauc arī par Trejādību, un Trīsvienības svētku analogs ir Vasaras svētki. Savukārt, pašai Svētajai trīsvienībai kā tādai Latvijā ir veltītas vairākas ievērojamas baznīcas. Starp tām ir Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle (XVIII gs. kultūras piemineklis), kura arhitektūra veidota vēlinā baroka stilā ar klasicisma iezīmēm. Savukārt, interjeram raksturīga rokoko greznība, turklāt katedrāle īpaši ievērojama ar savām ērģelēm, kuras nesen nosvinējušas 250 gadu jubileju. Ar Trīsvienību saistīts vēl viens, 2009.-2010.gadā restaurēts valsts nozīmes objekts - Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas zvanu tornis (XVII gs. vidus, paaugstināts 1862.gadā), kas bija gājis bojā II Pasaules kara laikā.

1. attēlā - Andrejs Rubļovs „Trīsvienība”, XIV gs. beigas, Tretjakova galerija, Maskava.

2. attēlā - Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, XVII gs, arhitekts M. Knohs, torni paaugstināja 1862.g. arhitekts E.Strauss