ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Arhivolta (архивольт, archivolt)

- arkas posma apmale, parasti profilēta. Gotiskajos portālos bieži dekorēta ar figurālu ornamentu.

1. attēlā - arhivoltas virs baznīcas Santa Kroče trijiem portāliem, XIII gs. beigas, Florence.

2. attēlā - arhivolta virs portāla Reformātu baznīcā, Mārstaļu ielā 10, Vecrīgā.