ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Universitātes Baltijā (pirmās) (Первые Университеты Балтии, Baltic Universities (first))

- reāli pirmā augstskola Baltijā- Tērbatas (pašreizējā Tartu universitāte), ko dibināja 1632. gadā Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs (Academia Gustaviana) un kas bija domāta, tai skaitā, arī vietējo iedzīvotāju – igauņu un latviešu– izglītošanai par Zviedrijas valsts līdzekļiem. Pēc Ziemeļu kara un Baltijas pārejas Krievijas pakļautībā (1725.g.) universitāte pārstāja darboties un tika atjaunota 1802.gadā Krievijas imperatora Aleksandra I valdīšanas laikā. Ilgus gadus universitāte izcēlās ar saviem ārkārtīgi kvalificētiem profesoriem, kuri turklāt lasīja lekcijas savās dzimtajās valodās- vācu, krievu, franču. Teorētiski par pirmo Baltijas augstskolu varētu uzskatīt 1570.gadā jezuītu izveidoto akadēmiju (vēlāk universitāti), kurā 1595.gadā pat tika izdota pirmā grāmata lietuviešu valodā - katehīze. Polijas un Lietuvas valsts pagrimuma periodā unversitāte panīka, bet pēc Lietuvas iekļaušanas Krievijas Impērijā XIX gadsimta sākumā tā kļuva par laicīgo augstskolu un īsu brīdi pat bija viena no lielākajām universitātēm Eiropā. Pēc 1830.gada poļu sacelšanās universitāte tika slēgta un līdz ar to tās ietekme uz Baltijā dzīvojošiem jauniešiem izpalika.
Vairums nākamo latviešu izcelsmes kultūras un politisko darbinieku studējuši Tērbatā, un to lielākais pieplūdums saistīts ar XIX gadsimta otro pusi. Tērbatā aizsākās jaunlatviešu kustība, kā arī radās pirmās latviešu studentu biedrības un korporācijas. Pašreizējā Latvijas Universitāte ir Valsts akadēmiskās un profesionālās izglītības iestāde. Patlaban lielākā augstskola Baltijas valstīs, tās sastāvā ir 13 fakultātes, 24 institūti, bibliotēka, Botāniskais dārzs un Akadēmiskais apgāds. Tā ir 1919. gadā pārveidota par universitāti no Rīgas Politehniskā institūta. Galveno ēku, kas ir Lavijas valsts arhitektūras piemineklis, institūta vajadzībām, neoromānikas stilā ar renesanses un bizantiešu elementiem, uzcēla XIX gadsimta pēdējā ceturtdaļgadsimtā pēc arhitekta G. Hilbiga projekta. Ēkas rizalītu vaiņago observatorijas tornis.

1. attēlā - Tartu universitātes galvenais korpuss mūsdienās.

2. attēlā - Latvijas Universitātes galvenā ēka, Raiņa bulvārī 19 Rīgā.