ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Arhibīskaps (архиепископ, archbishop, primate)

- vecākais bīskaps Baznīcas pārvaldē. Līdzīgi pāvestam, patriarhiem, kardināliem arhibīskaps pieder garīdzniecības augstākajam slānim. Tā, Kenterberijas arhibīskaps ir cilvēks, kas kronē Lielbritānijas monarhus. Viduslaikos un Jauno laiku sākumā, līdz pat Napoleona kariem, Vācijā arhibīskapam bieži piederēja arī laicīgā vara viņu pārvaldītajā teritorija, ko sauca par arhibīskapiju. Tā, Volfganga Mocarta tēvs bija kapelmeistara palīgs Zalcburgas arhibīskapa galma orķestrī.
Rīga vēsturiski kādreiz bija arhibīskapa pilsēta un Rīgas arhibīskaps bija baznīcas galva 7 bīskapijām Livonijā un Prūsijā. Tāpēc Rīgas pilsētas viduslaiku ģerboņos ir saglabājies bīskapa krusts. Latvijā pašlaik ir divi arhibīskapi – luterāņu un katoļu, turklāt katoļu arhibīskapu ieceļ Romas pāvests.

1. attēlā - Atēnu un visas Grieķijas arhibīskaps(1998.-2008.g) Kristodouloss.

2. attēlā - Latvijas Ministru prezidents tiekas ar Katoļu baznīcas arhibīskapu Zbigņevu Stankēviču, 2011.g.